Artykuł Dodaj artykuł

Dźwiękochłonność, a dźwiękoizolacyjność - jakie materiały do obu tych zjawisk?

Dźwięk to fizycznie rzecz biorąc fala, która po wydobyciu się ze źródła rozbrzmiewa na różnorodne kierunki do momentu, w którym jej natężenie będzie już tak małe, że zniknie. Często jednak produkowane fale są na tyle duże, że nie są w stanie łatwo zniknąć szczególnie w zamkniętym pomieszczeniu.

Człowiek z megafonem

Dźwięk to fizycznie rzecz biorąc fala, która po wydobyciu się ze źródła rozbrzmiewa na różnorodne kierunki do momentu, w którym jej natężenie będzie już tak małe, że zniknie. Często jednak produkowane fale są na tyle duże, że nie są w stanie łatwo zniknąć szczególnie w zamkniętym pomieszczeniu. 

Zjawiska rozchodzenia się i przechodzenia fal dźwiękowych występują pod wieloma postaciami. Z tego względu, należy zwalczać je również innymi metodami. Spora część osób nie odróżnia dwóch pojęć, a mianowicie pochłaniania dźwięku oraz jego izolacji. Różnice pomiędzy tymi dwoma typami korekty akustycznej przedstawione zostaną w dalszej części.

 

Różnice między pochłanianiem, a izolacją

Dźwiękochłonność jest zjawiskiem, w którym fale biegnące w kierunku jakiejś przeszkody zmieniają swoją energię dźwiękową na cieplną pod wpływem tarcia. Mówiąc jednak trochę jaśniej i mniej fachowo, chodzi tutaj głównie o rozbijanie i zanikanie dźwięku wywodzącego się wewnątrz pomieszczenia. Spowodowany może on być działaniem hałaśliwych urządzeń wewnątrz obiektu, a nawet zwykłą rozmową kilku osób. 

Izolacyjność dźwiękowa ma na celu określenie i redukcję poziomu dźwięku przemieszczającego się pomiędzy dwoma (lub więcej) pomieszczeniami. Za przykład można wziąć tutaj chociażby blok mieszkalny, w którym pomieszkują dość hałaśliwe rodziny lub zakład produkcyjny, gdzie warstwa izolacyjna musi oddzielać osoby operujące maszynami od pomieszczeń, w których one działają. Myśląc logicznie, dochodzimy do wniosku, że im grubsza i gęstsza warstwa pomiędzy pomieszczeniami, tym efekt okaże się lepszy.

Bariera dźwiękochłonna

Materiały na wyciszenia zapewniające dźwiękochłonność

Dla przemysłu i transportu, najlepszym rozwiązaniem będzie zdecydowanie trudnopalna mata dźwiękochłonna wytworzona z żywicy melaminowej. Oprócz znakomitego współczynnika pochłaniania, materiał ten cechuje się również odpornością na gnicie, wilgoć i wysoką temperaturę. Dokładnie zredukuje poziom echa w halach przemysłowych, ale również umożliwi wchłonięcie fal dźwiękowych od strony silnika, przez co nie będą w stanie one przedostać się do kabiny kierowcy i pasażerów. 

Dla domów i mieszkań wykorzystuje się natomiast absorbery bądź panele akustyczne, które oprócz znakomitych właściwości pochłaniania dodatkowo świetnie się prezentują. Posiadają one różnorodne kształty, które również w dużej mierze wpływają na pochłanianie dźwięku.

Materiały dźwiękoizolacyjne

W tym celu stosuje się materiały mające za zadanie zwiększenie współczynnika odbicia. Na logikę, jest to sytuacja zupełnie odwrotna do tej, którą prezentują maty dźwiękochłonne. Do tego typu asortymentu zalicza się pianki polimerowe, gazobeton czy nawet płyty gipsowo-kartonowe i pilśniowe z włókien drzewnych. Jak widać materiały nie muszą wyglądać na takie, które teoretycznie mogłyby wpływać na jakąkolwiek izolację akustyczną. Wystarczy, że posiadają one wysoką gęstość, przez co wnikanie się w nie fal dźwiękowych jest praktycznie niemożliwe.

Różnica pomiędzy dźwiękochłonnością, a dźwiękoizolacyjnością jest więc ogromna, gdyż dwa te pojęcia przedstawiają zupełnie odmienne sobie cechy.